3de zondag vd vasten (B) Gezinsmisviering 2015


H. Hart van Jezus Kerk Nieuwenhagerheide 7 maart 2015, voorstellingsmis van de communicantjes ‘Samen voor altijd’

love

Welkomstlied door jeugdkoor
Welkomstwoord en kruisteken door de pastoor

Welkomstwoord door de kinderen
Dit is een dag met een bijzonder tintje,
Deze dag verdient een lintje,
Dit is de dag,
Waarop ieder van ons zich voorstellen mag.

Met God aan onze zijde,
Die ons hart doet verblijden,
Dat de vreugde en het geluk van deze dag
Ons voor altijd vergezellen mag!

Schuldbelijdenis door de kinderen
Pastoor: Beste jongens en meisjes, broeders en zusters, wij zijn allemaal maar mensen met onze fouten en gebreken. Het is goed om eens af en toe te zeggen: “ik heb er spijt van”. Wij willen dat nu samen doen, zodat wij deze Heilige Mis goed en waardig met elkaar kunnen vieren en Jezus in een zuiver hart kunnen ontvangen:

Soms ben ik heel erg boos
of ben ik verdrietig
Soms wil ik niet naar school,
of lust ik mijn eten niet.

Soms plaag ik wel eens anderen
of ben ik stout.
Soms wil ik niet naar bed,
of doe ik dingen fout.

Maar als ik dan naar buiten ga,
en zie dan al die bloemen.
De zon, de vogels en het gras,
of hoor de bijtjes zoemen.

Dan weet ik dat U hier bent,
heel dicht aan mijn zij.
Dan heb ik spijt van al die dingen,
maar ik weet; U vergeeft het mij.

Allen: Heer ontferm U over ons

Pastoor: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen

Lied door jeugdkoor Heer ontferm U

Openingsgebed
Pastoor: Heer Jezus, wij bereiden ons voor op onze Eerste Communie en willen ons hart openen voor U. U bent namelijk de allergrootste Koning. Een Koning met een open huis, een open hart en open armen. Iedereen mag bij U komen, iedereen is bij U van harte welkom! Samen met U willen ook wij mensen worden die van harte liefhebben en niemand buitensluiten. Met alle liefde wilt U ons voorbeeld zijn, wij vragen u, leer ons net zo gast vrij te zijn als U. Dat wij ook onze harten en huizen openen voor U en voor alle mensen die we mogen leren kennen.
Allen: Amen.

Eerste lezing uit het oude testament door een kind
Nadat de profeet Mozes gevlucht was uit de stad, kwam hij aan op een berg in de woestijn. Hij en zijn mensen wilden niet langer meer slaven zijn. Zij kregen hierbij hulp van Onze Lieve Heer, want die stuurde tien plagen over het Egyptische volk neer. Als dank moesten Mozes en zijn mensen zich netjes gaan gedragen. De regels hiervoor, bekend als de 10 Geboden, kreeg Mozes op twee stenen baren! Ze gelden nu nog steeds en gaan als volgt:
1.Je gelooft maar in 1 God.
2.Je mag niet vloeken.
3.Je mag op zondag niet werken en zwoegen.
4.Luister naar je moeder en vader.
5.Dood geen ander.
6.Houd van je man of vrouw voor altijd.
7.Steel niet en doe een ander geen pijn.
8.Je mag niet liegen.
9.Ben niet jaloers op andermans lief.
10.Ben niet jaloers op andermans speelgoed.
Mozes en zijn mensen weten nu hoe het moet. Als wij ook zo zullen leven, zal God ervoor zorgen dat we nog veel goeds mogen beleven.
Allen: Wij danken God

Tussenzang door jeugdkoor

Evangelie door pastoor
Toen het bijna Pasen was, ging Jezus naar Jeruzalem toe. In de tempel zag hij dat mensen dieren aan het verkopen waren. Er waren ook mensen die geld wisselden. Jezus maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit. Hij smeet het geld op de grond en gooide de tafels omver. Tot de duivenverkopers zei hij: “Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen winkel.” De vrienden van Jezus moesten toen denken aan wat er in de Bijbel staat: “De ijver voor uw huis zal Mij verteren.” Maar de mensen in de tempel vroegen Jezus: “Waarom mag je dit doen? Kun je ons een teken geven?” Jezus zei: “Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” De mensen zeiden: “Zesenveertig jaar hebben ze aan deze tempel gewerkt en jij zult hem in drie dagen opbouwen?” Maar Jezus bedoelde zijn eigen lichaam. Toen hij uit de dood was opgestaan, dachten de vrienden van Jezus hier weer aan. Daarom geloofden ze in de Bijbel en in wat Jezus gezegd had. In de tijd dat Jezus voor het paasfeest in Jeruzalem was gingen veel mensen geloven. Ze zagen de dingen die hij deed. Maar Jezus vertrouwde ze niet, omdat hij ze allemaal kende. Hij hoefde geen dingen van anderen te horen omdat hij begreep wat de mensen dachten.
Allen: Wij danken God

Kort woordje door pastoor Geudens

Presentatie door de kinderen

Mijn naam zegt wie ik ben
Ik heet niet zus
Ik heet niet zo
Ik kreeg een naam
Een persoonlijk cadeau!

Hoe ik me voel
waar ik ook ben
mijn naam zegt aan ieder
wie ik ook ben.
Hoe ik me voel
waar ik ook ben
mijn naam zegt aan ieder
dat ik, ik ben.

God kent mijn naam,
da’s magnifiek.
Ik ben enig,
hij vindt me uniek!

Hoe ik me voel
waar ik ook ben
mijn naam zegt aan ieder
wie ik ook ben.
Hoe ik me voel
waar ik ook ben
mijn naam zegt aan ieder
dat ik, ik ben.

Voorbeden door de kinderen
Pastoor: Goede God, vol vertrouwen bidden wij tot U…

Een kaarsje geeft licht en met licht kun je leven.
Lieve Jezus, help ons dat wij samen gelukkig kunnen leven. Laat ons bidden:
Allen: wij bidden U verhoor ons

Een kaarsje geeft licht en kan ook branden.
Lieve Jezus, help ons dat het vuur in ons hartje steeds voor u blijft branden. Laat ons bidden:
Allen: wij bidden U verhoor ons

Een kaarsje geeft licht en kan vrolijk zijn.
Lieve Jezus, laat het toch voor alle kinderen op deze wereld eens vrolijk zijn. Laat ons bidden:
Allen: wij bidden U verhoor ons

Een kaarsje geeft licht en kan droevig zijn.
Lieve Jezus, wij denken ook aan alle mensen die nu verdrietig zijn. Laat ons bidden:
Allen: wij bidden U verhoor ons

Een kaarsje geeft licht en een kaarsje geeft warmte.
Lieve Jezus, help ons om goed te zijn voor iedereen. Laat ons bidden:
Allen: wij bidden U verhoor ons

Een kaarsje geeft licht en dit licht wil ons vertellen.
Lieve Jezus, dat U altijd bij ons blijft. Laat ons bidden:
Allen: wij bidden U verhoor ons

Voorbeden en intenties door de pastoor

Allen: Wees gegroet Maria,
vol van genade,
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars.
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Pastoor: Goede God, wij vragen U om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst onze communicantjes nabij te zijn, zodat ze mogen groeien in geloof, hoop en liefde. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen

Lied door jeugdkoor
Het jeugdkoor zingt: Heilig, Heilig
Het jeugdkoor zingt: Lam Gods
Lied door Jeugdkoor

Slotgebed
Pastoor: Heer, wij danken U dat wij bij U mochten zijn en dat U ons allemaal bij naam kent. Wij willen de naam van de ander altijd met respect uitspreken. Help ons ook aan Uw naam te denken, door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Slotgedachte door de kinderen
Als iemand op je hart staat
en je hebt veel pijn
denk dan aan de mensen
die je dierbaar zijn.

Opeens voel je je niet alleen
en ga je rechtop staan.
Zij geven je kracht en moed
om dan weer door te gaan.

Wat je ook voelt,
Waar je ook bent
Wat je ook doet in je leven
Bedenk dat er mensen zijn
die altijd om je geven.

Slotlied door de kinderen

Samen voor altijd
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,
We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,
Ik hou van jou,

Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,
Ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,
Ik hou van jou,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,

Je maakt me blij
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij,
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,
Ik hou van jou,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,

Je maakt me blij,
Ik hou je vast en laat je vrij,
En Ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd,

Samen voor altijd.