Waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn..

Beste vrienden,

Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn! Dit woord van Jezus is voor ons een programma. Daar waar Hij is, daar moeten ook wij zijn.

Dat is echt niets nieuws, daarvoor zijn jullie vermoedelijk toch ook hier. Waarom zouden jullie anders naar de zondagsviering komen. Wij gaan in op Jezus’ uitnodiging. Wij willen Hem nabij zijn, Hem ontmoeten, gewoon daar zijn waar Hij ook is.

Maar sta me toe dat ik jullie een enigszins ketterse vraag stel: Zou Hij dan vandaag ook hier zijn?

Weest niet bang. Ik weet dat Jezus in de Eucharistie, in Zijn woord, midden onder ons is. Ik weet dat Hij ons heeft toegezegd dat Hij overal daar is, waar twee of meer mensen in zijn naam verzameld zijn. Ik vraag me ook niet af of we Jezus hier in de viering ontmoeten of niet. Daar gaat het me niet om.

Ik vraag me gewoon af of die Jezus van Nazareth, wanneer Hij vandaag onder ons zou leven, wanneer Hij nu als mens op aarde zou leven, of Hij vandaag dan hier zou zijn. Hier in Hoogboom, in de Sint Jozefkerk. Zou Hij dan ook in een van onze kerkbanken zitten?

Misschien zou Hij het wel moeilijk hebben om te beslissen of Hij nu hier bij ons, of wat verder in Brasschaat, in de protestantse kerk van de Olijftak, naar de dienst zou gaan.

En indien Hij hier nu werkelijk tussen ons zou zitten, dan zou Hij toch wel wat uit de toon vallen, met zijn lange haren en met zijn blote voeten in sandalen...

En zou Hij zich in ons burgerlijk milieu wel op zijn gemak voelen? Destijds ging Hij toch ook eerder om met die mensen die door de anderen met de vinger werden gewezen. Met Hoeren en tollenaars, veelvraten en drinkers, werd gezegd.

Misschien zou Hij nu eerder in de Antwerpse binnenstad, in het statiekwartier, of in de fietsenstalling van het centraal station zijn, want in die fietsenstalling wordt, bij koud weer, soms oogluikend toegestaan dat er daklozen overnachten.

Of zou Hij eerder in de Kazerneweg 35 zijn, in het asielcentrum, waar die mensen onderkomen vinden die amper het naakte leven tot hier hebben kunnen redden, en van wie door anderen dan weer wordt beweerd dat ze alleen uit economische nood naar hier zouden zijn gekomen. Maar wat betekent dat: Economische nood. Armoe betekent dat, zonder enig perspectief. Bestaat er nog een grotere nood dan dat?

Ik vrees dat wanneer Jezus vandaag door ons land zou trekken, dat Hij niet hier te vinden zou zijn. Laten we blij zijn dat we zijn schriftelijke toezegging hebben dat wij Hem hier echt kunnen ontmoeten. Laten we blij zijn dat Hij ons zelf heeft toegezegd dat Hij hier onder ons is, anders zouden we Hem hier misschien tevergeefs moeten zoeken. Want vanuit zijn aard, vanuit zijn manier van leven, vanuit de dingen die voor Hem belangrijk waren, zou ik hier een hele resem andere plaatsen kunnen opnoemen, waar Hij veel eerder te vinden zou kunnen zijn.

Plaatsen waar Hij ook die mensen zou willen vinden die Hem willen volgen. Want juist daar, niet alleen in de vieringen, maar daar waar mensen nood lijden, bij de armste broeders en zusters, daar ontmoeten we Hem het gemakkelijkst. En waarschijnlijk ook veel intensiever.

Het is zeker een overweging waard, vooral dan, wanneer we daar willen zijn waar ook Hij is.

Want: “Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn!” Dat woord van Jezus is voor ons Programma!

Amen